ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 104: Τεχνικός Οδηγός για Συστήματα Κλιματισμού σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας – Πανδημία Κορωνοϊού (ΚΔΟΘ/13)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 104
Τεχνικός Οδηγός για Συστήματα Κλιματισμού σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας – Πανδημία Κορωνοϊού (ΚΔΟΘ/13)

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τεχνικός Οδηγός για Συστήματα Κλιματισμού σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας – Πανδημία Κορωνοϊού (ΚΔΟΘ/13).

Σκοπός του Οδηγού είναι η προστασία των εργαζομένων καθώς και του κοινού σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους εργασίας, όπως τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, τα πολυκαταστήματα και τα μεγάλα γραφεία από ενδεχόμενη αερομεταφορά και διασπορά του Κορωνοϊού (COVID-19) εντός των χώρων αυτών.

Το κείμενο του Οδηγού έτυχε διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Επαγγελματικών Συνδέσμων Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων καθώς και Ψυκτικών – Μελών της ΟΕΒ) καθώς και με τις συναρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι ο κάθε εργοδότης και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, κατά περίπτωση, οφείλει να συμβουλεύεται τον Οδηγό σε συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό / τεχνικό / συντηρητή των κλιματιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας του. Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, ο κάθε εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να εφαρμόζει μία Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ) και να εφαρμόζει στην πράξη τα μέτρα που αυτή καθορίζει. Δείγμα Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων διατίθεται εδώ.