ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αρ.542: Τροποποίηση του Ειδικού Σχεδίου Ανέργων

Εγκύκλιος Αρ.542

Τροποποίηση του Ειδικού Σχεδίου Ανέργων

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ EΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ 2021

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ενημερώνει τα μέλη της, ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και 2021, έχει εκδώσει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

 

  1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Ανέργων (Τροποποιητική) Απόφαση (Αρ. 118) του 2021.

 

2. Η περί Στήριξης Ανέργων Απόφαση (Αρ. 111) του 2021 (Κ.Δ.Π. 170/2021) τροποποιείται με την επιπρόσθετη επιφύλαξη στην παράγραφο (3α) ως ακολούθως: «Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτήθηκε από τις 16 του μήνα Απριλίου 2021 και έπειτα, δύναται να ενταχθεί στο Σχέδιο Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος και δύναται να πληρωθεί αναλογία του Ειδικού Επιδόματος βάση του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Ανέργων.»

 

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση, προς πληρέστερη ενημέρωσή.