ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 297: Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας για απαγόρευση μαζικών εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κτλ.

Εγκύκλιος Αρ. 297

Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας για απαγόρευση μαζικών εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κτλ.

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων ενημερώνει τα μέλη της πως o Υπουργός Υγείας έχει εκδώσει νέο διάταγμα (Αρ. 54) με το οποίο διαφοροποιούνται πρόνοιες του προηγούμενου.

Συγκεκριμένα το νέο διάταγμα προνοεί τα εξής:

  1. Για περίοδο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59μ.μ., απαγορεύονται όλες οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, υπαίθρια πανηγύρια και φεστιβάλ σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι οι συναθροίσεις προσώπων σε οικίες ή/και άλλους Δημόσιους χώρους συνάθροισης δεν επηρεάζεται, νοουμένου ότι η δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

 

2. Τα άτομα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που τους επιτρέπεται να διακινούνται από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου θα πρέπει να κατέχουν μαζί τους αρνητικό Τεστ (PCR) από την Πέμπτη 19/11/20 και ώρα 05:00π.μ. και όχι από τη Τετάρτη 18/11/20.

 

Το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας (επισυνάπτεται) τίθεται άμεσα σε ισχύ.