elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έγκριση Προσώπων που θα Διενεργούν Έλεγχο σε Εγκατάσταση Υγρών Πετρελαιοειδών – Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) αρμόδια Αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ενημερώνει μέσω της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) τις επιχειρήσεις ότι έχουν δημοσιευθεί στις 10/5/2024 στην Επίσημη Εφημερίδας της Δημοκρατίας Τροποποιητικός Νόμος και Κανονισμοί που αφορούν τη διαχείριση πετρελαιοειδών.Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκαταστάσεις Υγρών Πετρελαιοειδών) Κανονισμοί του 2024 επιβάλλουν υποχρεώσεις κυρίως στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών και προνοούν για τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών που θα γίνεται από προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.

Οι υποχρεώσεις διαβαθμίζονται ανάλογα με την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων και αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων υγρών πετρελαιοειδών, την ασφαλή χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, την ασφαλή διεξαγωγή διεργασιών στις εγκαταστάσεις κ.α.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να τύχει έγκρισης ως Πρόσωπο που Διενεργεί Έλεγχο σε Εγκατάσταση Υγρών Πετρελαιοειδών πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σχετική
 Αίτηση στο ΤΕΕ, συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που καθορίζονται στο Παράρτημα V των Κανονισμών, σημειώνοντας ότι η περίοδος υποβολής της Αίτησης έχει ήδη αρχίσει.

Επισημαίνεται ότι το Πρόσωπο που Διενεργεί Έλεγχο σε Εγκατάσταση Υγρών Πετρελαιοειδών θα πρέπει να έχει κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα και σημαντική εργασιακή πείρα, καθώς και εξειδικευμένη κατάρτιση, όπως προνοείται από τους πιο πάνω Κανονισμούς.

Τα πρόσωπα που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εφόσον οι αιτήσεις τους γίνουν αποδεκτές, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση.

Το Μητρώο Εγκεκριμένων Προσώπων για Διενέργεια Ελέγχου σε Εγκατάσταση Υγρών Πετρελαιοειδών, με τα στοιχεία επικοινωνίας όσων εγκρίνονται, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο αυτό, είναι και η καταβολή του σχετικού ετήσιου τέλους άσκησης του επαγγέλματος.

Οι Κανονισμοί και το έντυπο της σχετικής Αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στους πιο κάτω συνδέσμους:

Κανονισμός: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/BC32FE75234ED431C2257DF0003FE0C4/$file/KDP173_2024.pdf

Αίτηση: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/DFD27D63994861E7C22588C4002C92C1/$file/Application_for_Oil_Products_Installation_Auditors.doc

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Λειτoυργό Επιθεώρησης Εργασίας κα Άντρη Δημητριάδου στο τηλ. 22405610

Related Posts