ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έγκριση εγγράφων / Δημοσίευση Γνωστοποιήσεων σε θέματα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

(α) της «Εθνικής Πολιτικής και Στρατηγικής για την Πυρηνική Ασφάλεια και την Ακτινοπροστασία» και

(β) της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση Καταστάσεων Υφιστάμενης Έκθεσης από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες»

 

Δημοσίευση Προδιαγραφών μέσω Γνωστοποιήσεων του Αρχιεπιθεωρητή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 11ης Οκτωβρίου 2019

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του της 9ης Οκτωβρίου 2019, ενέκρινε τα ακόλουθα έγγραφα σε θέματα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας:

(α) «Εθνική Πολιτική και Στρατηγική για την Πυρηνική Ασφάλεια και την Ακτινοπροστασία», και

(β) «Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Καταστάσεων Υφιστάμενης Έκθεσης από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες».

Σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 11ης Οκτωβρίου 2019 οι ακόλουθες Γνωστοποιήσεις του Αρχιεπιθεωρητή σε θέματα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας:

(α) «Η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Πρότυπα για τον Έλεγχο και την Ανάκτηση Έκθετων Ραδιενεργών Πηγών και για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης λόγω Έκθετων Πηγών) Γνωστοποίηση του 2019» (Κ.Δ.Π. 328/2019), και

(β) «Η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Πρότυπα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ακτινοπροστασία και την Πυρηνική και Ραδιολογική Ασφάλεια και Προστασία) Γνωστοποίηση του 2019» (Κ.Δ.Π. 327/2019).

Σχετική πληροφόρηση και πρόσβαση στις Γνωστοποιήσεις είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Σημειώνεται ότι προσχέδια των πιο πάνω εγγράφων τέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας στο στάδιο της διαβούλευσης, σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επιθυμεί να ευχαριστήσει τα Μέλη και τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο, οι οποίοι συνέβαλαν με τα εποικοδομητικά σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις τους στη διαμόρφωση των τελικών προσχεδίων των εγγράφων.