ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι, Μάρτιος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2020, έφτασε τα 26.353 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτιο 2020 αυξήθηκε στα 21.668 πρόσωπα σε σύγκριση με 20.989 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με το Μάρτιο 2019 σημειώθηκε μείωση 155 προσώπων ή 0,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (μείωση 405), των κατασκευών (μείωση 294), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 282), του εμπορίου (μείωση 185), της μεταποίησης (μείωση 170), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 88) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 620) καθώς και στην αύξηση των 1.513 προσώπων που σημειώθηκε στον τομέα των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. (Πίνακας 2)

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2020

 

 

 

Μάρτιος

26.353

21.668

Φεβρουάριος

25.620

20.989

Ιανουάριος

26.214

21.117

2019

 

Δεκέμβριος

25.285

21.035

Νοέμβριος

24.495

21.486

Οκτώβριος

16.544

20.996

Σεπτέμβριος

16.968

20.959

Αύγουστος

19.883

21.643

Ιούλιος

20.582

21.772

Ιούνιος

18.960

21.707

Μάιος

17.607

21.812

Απρίλιος

20.315

22.286

Μάρτιος

26.508

23.125

Φεβρουάριος

29.751

24.105

Ιανουάριος

30.951

24.423

2018

 

Δεκέμβριος

29.800

24.634

Νοέμβριος

28.514

24.984

Οκτώβριος

20.447

25.024

Σεπτέμβριος

21.399

25.616

Αύγουστος

23.866

25.794

Ιούλιος

24.803

26.190

Ιούνιος

23.808

27.025

Μάιος

22.839

27.328

Απρίλιος

24.903

27.426

Μάρτιος

30.616

27.773

 

 

Πίνακας 2

NaceΑναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Μάρτιος    2019

Φεβρουάριος    2020

Μάρτιος     2020

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

143

132

138

B

Ορυχεία και Λατομεία

41

28

34

C

Μεταποίηση

1.665

1.426

1.495

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

11

13

12

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

83

76

87

F

Κατασκευές

1.670

1.219

1.376

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

4.585

4.212

4.400

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.260

1.143

1.172

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

7.515

9.214

9.028

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

432

415

468

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.550

1.247

1.268

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

214

244

261

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1.004

1.014

1.111

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

992

1.018

1.070

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.439

1.003

1.034

P

Εκπαίδευση

482

482

519

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

363

339

379

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

519

514

543

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

516

509

557

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

49

45

54

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

23

13

15

Νεοεισερχόμενοι

1.952

1.314

1.332

Σύνολο

26.508

25.620

26.353

Mεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Το Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο υπόθεμα Ανεργία ή να επικοινωνούν με την κα Ελένη Χριστοδουλίδου: τηλ:+35722602142, ηλ. ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy ή τον κ. Γιώργο Αλεξ. Γεωργίου: τηλ:+35722602233, ηλ. ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy