ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Φεβρουάριος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2020, έφτασε τα 25.620 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2020 μειώθηκε στα 19.740 πρόσωπα σε σύγκριση με 19.978 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2019 σημειώθηκε μείωση 4.131 προσώπων ή 13,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 607), των κατασκευών (μείωση 603), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 434), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 396),  της μεταποίησης (μείωση 325),  των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 294) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 785). (Πίνακας 2)

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2020

 

 

 

Φεβρουάριος

25.620

19.740

Ιανουάριος

26.214

19.978

2019

 

Δεκέμβριος

25.285

20.351

Νοέμβριος

24.495

20.788

Οκτώβριος

16.544

21.144

Σεπτέμβριος

16.968

21.368

Αύγουστος

19.883

21.847

Ιούλιος

20.582

22.128

Ιούνιος

18.960

22.431

Μάιος

17.607

22.708

Απρίλιος

20.315

23.152

Μάρτιος

26.508

23.603

Φεβρουάριος

29.751

23.884

Ιανουάριος

30.951

24.324

2018

 

Δεκέμβριος

29.800

24.509

Νοέμβριος

28.514

24.984

Οκτώβριος

20.447

25.221

Σεπτέμβριος

21.399

25.739

Αύγουστος

23.866

25.929

Ιούλιος

24.803

26.483

Ιούνιος

23.808

27.024

Μάιος

22.839

27.537

Απρίλιος

24.903

27.831

Μάρτιος

30.616

28.207

Φεβρουάριος

34.204

28.827

 

 

 

Πίνακας 2

NaceΑναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Φεβρουάριος    2019

Ιανουάριος    2020

Φεβρουάριος     2020

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

157

131

132

B

Ορυχεία και Λατομεία

47

27

28

C

Μεταποίηση

1.751

1.413

1.426

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

12

12

13

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

98

80

76

F

Κατασκευές

1.822

1.253

1.219

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

4.819

4.202

4.212

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.407

1.228

1.143

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

9.610

9.632

9.214

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

445

419

415

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.541

1.296

1.247

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

234

247

244

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1.008

946

1.014

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

1.163

1.033

1.018

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.437

1.085

1.003

P

Εκπαίδευση

525

495

482

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

372

347

339

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

578

518

514

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

551

495

509

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

50

48

45

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

25

13

13

Νεοεισερχόμενοι

2.099

1.294

1.314

Σύνολο

29.751

26.214

25.620

 

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία