elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εφαρμογή νόμου για αθέμιτες πρακτικές στα γεωργικά προϊόντα

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Γεωργίας θα προχωρήσει άμεσα με την εφαρμογή του εναρμονιστικού νόμου σχετικά με τις  αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ακολουθώντας την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Οδηγία (EE) 2019/633) της 17ης Απριλίου 2019

Στόχοι του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η απαγόρευση συγκεκριμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας και η θέσπιση επιπρόσθετων εθνικών κανόνων καταπολέμησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών για την προστασία αγοραστών και προμηθευτών, ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, καθίστανται απαγορευμένες 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα προϊόντα, καθώς και σε άλλα προϊόντα τα οποία μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση των προϊόντων. Επιπρόσθετα από την απαγόρευση για τις 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο Νόμος απαγορεύει ακόμα 6 πρακτικές για όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα ο Νόμος απαγορεύει τις εν λόγω πρακτικές στην περίπτωση που για αυτές δεν θα έχουν προηγηθεί συμφωνίες με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους.

Οι 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που απαγορεύονται είναι:

 • Ο αγοραστής να πληρώνει τον προμηθευτή μετά από την πάροδο 30 ημερών για τα αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και 60 ημερών για τα υπόλοιπα προϊόντα.
 • Ο αγοραστής να ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με προειδοποίηση μικρότερη των 30 ημερών.
 • Ο αγοραστής ή ο προμηθευτής (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας) να αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας.
 • Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώνει για την αλλοίωση ή την απώλεια γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή αφότου η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή και οι οποίες δεν προκλήθηκαν λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.
 • Ο αγοραστής να κατέχει ή να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ενός προμηθευτή σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή.
 • Ο αγοραστής να κατακρατεί επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που ανήκουν στην κυριότητα του προμηθευτή, για χρονική περίοδο πέραν των τριάντα ημερών από την ημερομηνία που περιήλθαν στην κατοχή του, με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης.
 • Ο προμηθευτής να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή.
 • Ο προμηθευτής να μην εκδίδει αμέσως τιμολόγια για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που έχει πωλήσει (με εξαίρεση τα προϊόντα για τα οποία για τον καθορισμό της τιμής πώλησης απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση, οπότε στις περιπτώσεις αυτές το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί εντός 10 ημερών).
 • Ο αγοραστής να απαιτεί πληρωμές από τον προμηθευτή που δεν σχετίζονται με την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του προμηθευτή.
 • Ο αγοραστής να αρνείται να επιβεβαιώσει γραπτώς τους όρους μιας συμφωνίας προμήθειας μεταξύ του ιδίου και του προμηθευτή και για την οποία ο προμηθευτής ζήτησε γραπτή επιβεβαίωση (με εξαίρεση τις συμφωνίες προμήθειας υπό όρους που αφορούν προϊόντα που παραδίδονται από προμηθευτή που έχει την ιδιότητα μέλους οργάνωσης παραγωγών/συνεταιρισμού).
 • Ο αγοραστής να αποκτά, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει παράνομα το εμπορικό απόρρητο του προμηθευτή.
 • Ο αγοραστής να απειλεί να πραγματοποιήσει ή να πραγματοποιεί πράξεις εμπορικών αντιποίνων κατά του προμηθευτή.
 • Ο αγοραστής να απαιτεί αποζημίωση από τον προμηθευτή για το κόστος εξέτασης καταγγελιών πελατών, οι οποίες σχετίζονται με την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή, για τις οποίες δεν ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο ο προμηθευτής.

Επίσης απαγορεύονται οι ακόλουθες 6 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές για όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα οι απαγορεύσεις ισχύουν στις περιπτώσεις που δεν έχουν προηγηθεί συμφωνίες με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους:

 • Ο αγοραστής να επιστρέψει στον προμηθευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία δεν πωλήθηκαν, χωρίς να έχει πληρώσει τα προϊόντα αυτά, ή χωρίς να έχει πληρώσει για τη διάθεση των προϊόντων αυτών ή και τα δύο μαζί.
 • Ο αγοραστής να χρεώσει πληρωμή στον προμηθευτή ως προϋπόθεση για να αποθεματοποιήσει, να εκθέσει προς πώληση ή να προσθέσει τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα του στον κατάλογο του ή για να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά.
 • Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να επιβαρυνθεί με το σύνολο ή με μέρος του κόστους οποιονδήποτε εκπτώσεων σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που πωλούνται από τον αγοραστή ως μέρος προώθησης (ισχύουν εξαιρέσεις).
 • Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για τη διαφήμιση από τον αγοραστή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώνει για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση και εμπορία από τον αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
 • Ο αγοραστής να χρεώνει τον προμηθευτή για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τη διαρρύθμιση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή.

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου είναι το Τμήμα Γεωργίας το οποίο θα προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή του, εξετάζοντας αυτεπάγγελτα ή κατόπιν υποβολής καταγγελίας, από προμηθευτή ή αγοραστή, τυχόν παραβάσεις.

Πρόστιμα και κυρώσεις τυχόν παραβάσεων:

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου η Αρμόδια Αρχή δύναται να διατάξει τον τερματισμό τυχόν παράβασης ή και επιβολής διοικητικού προστίμου, ύψους μέχρι και πέντε τοις εκατό (5%) του κύκλου εργασιών του κατά το αμέσως προηγούμενο έτος της παράβασης. Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο  ο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητά της.

Σε περίπτωση που πρόσωπο προβεί σε παράνομες ενέργειες εναντίον της Αρμόδιας Αρχής, το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή/και στις δυο αυτές ποινές.

Η ΟΕΒ συνιστά σε όλους την τήρηση των προαναφερθέντων και την τήρηση του σχετικού Νόμου προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών σε περίπτωση τυχόν παραβάσεων.

Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης του σχετικού Νόμου θα πρέπει να συμμορφωθούν το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22464030 και 22408624.

 

Περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος

Related Posts