ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δωρεάν εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις νομοθεσίες για την προστασία των καταναλωτών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ενημερώνει τις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Η εκπαίδευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχεται δωρεάν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων.

 

Τα μαθήματα θα καλύψουν θέματα όπως:

  • Απαιτήσεις προ συμβατικών πληροφοριών
  • Δικαίωμα υπαναχώρησης από τον καταναλωτή
  • Δικαιώματα και εγγυήσεις καταναλωτών σε περίπτωση μη συμμορφούμενων προϊόντων
  • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και αθέμιτοι συμβατικοί όροι
  • Εναλλακτική επίλυση διαφορών και διαδικτυακή επίλυση διαφορών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στα σεμινάρια παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 22516112, email: info@katanalotis.org.com ή με τον Δρ. Σταμάτη Ρωσσίδη υπεύθυνο του προγράμματος στο τηλέφωνο 99144662, email stamrossides@hotmail.com.