ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου για την πράσινη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, 8 Δεκεμβρίου 2020

Το Υφυπουργείο Τουρισμού και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «οι επιπτώσεις του COVID-19 στην τουριστική βιομηχανία και εισηγήσεις για πράσινη επανεκκίνηση», στις 8 Δεκεμβρίου 2020, 11.00-12.30μμ. Κατά το σεμινάριο θα παρουσιασθούν και τα ευρήματα της μελέτης που εκπονήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Hotels4Climate.

Περισσότερα στην πρόσκληση