ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κύπρου «Όραμα 2035»

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, με τίτλο «Όραμα 2035».

 

Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για τη χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας και στη μεγιστοποίηση της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου. Η νέα Στρατηγική εμπεριέχει πέραν των 200 πρακτικών εισηγήσεων, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του «Οράματος 2035».

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται να αποστείλουν τα σχόλιά τους (α) επί της παρουσίασης, ή/και (β) επί του εγγράφου της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής, ή/και (γ) πρόσθετα σχόλια επί του θέματος που ίσως να μην περιλήφθηκαν, το αργότερο μέχρι τις 11 Αυγούστου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση LTS.Consultation.cy@gmail.com

 

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται τo προσχέδιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής και σχετική παρουσίαση.

http://www.ecompet.cy/ecompet/ecompet.nsf/F28B3D4B54364925C225870C00268D97/$file/A%20long-term%20strategy%20for%20sustainable%20growth%20for%20Cyprus.pdf

 

Επίσης,όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στην διαδικτυακή διαβούλευση που προγραμματίζεται για τις 21/7/2021 μπορεί να δηλώσει συμμετοχή εδώ.