ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για Εφαρμογή Φόρου επί Ψηφιακών Διαφημιστικών Υπηρεσιών

Πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Οικονομικών διεξάγει δημόσια διαβούλευση με θέμα την εφαρμογή φόρου ψηφιακών διαφημιστικών υπηρεσιών. Το προσχέδιο του νομοσχεδίου επισυνάπτεται με συνοδευτική επιστολή του Υπουργείου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν στην ΟΕΒ (email: mgregoriou@oeb.org.cy) τα τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2019.