ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση – Διαμόρφωση χώρων μητρικού θηλασμού σε χώρους εργασίας

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για Προσχέδιο των Περί Θέσπισης Προδιαγραφών Δημιουργίας Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Μητέρες Κανονισμοί του 2019.

Προσχέδιο