ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δήλωση Εισοδήματος Εταιρειών – Αυτοφορολογίες

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι με την οριστική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4) για τα φορολογικά έτη 2019 και μετέπειτα, δημιουργούνται αυτόματα αυτοφορολογίες, σε σχέση με τα ποσά πληρωτέου φόρου, ως ακολούθως:

  • 0300:Αυτοφορολογία εταιρικού φόρου.
  • 0603:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος από μείωση κεφαλαίου ή διάλυση εταιρείας.
  • 0604:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε ενοίκια εισπρακτέα.
  • 0612:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε τόκους εισπρακτέους.
  • 613:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε μερίσματα εισπρακτέα.
  • 0623:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε λογιζόμενα κέρδη 2017.

Ο αριθμός αναφοράς πληρωμής και το οφειλόμενο ποσό συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων, εμφανίζονται στη φορολογική πύλη (Tax Portal) μία ημέρα μετά την υποβολή της Δήλωσης.

Αυτοφορολογίες