ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δίκτυο Συνεργασίας Επιστημόνων και Αλιέων Κύπρου

Σύντομο προφίλ Δικτύου:
Του Δικτύου ηγείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ωκεανογραφικό Κέντρο και συμμετέχουν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, οι Επαγγελματίες Αλιείς Πολυδύναμων Σκαφών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών – Περιοδικής Απασχόλησης (Κατηγορίας Γ’), ο Σύνδεσμος Ψαράδων με Δίκτυ στον Ώμο και η Enalia Physis Environmental Research Centre Ltd.
Η δημιουργία του Δικτύου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:
Κύριοι σκοποί του Δικτύου είναι η προστασία της αλιείας, η εξασφάλιση και κατοχύρωση συμφερόντων και δικαιωμάτων των αλιέων, η επισήμανση, προώθηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιεία, και η καλύτερη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων αλιείας.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Γιώργος Νικολαΐδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ωκεανογραφικό Κέντρο

Αντιπρόεδρος: Χριστόδουλος Χαραλάμπους – Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας

Γραμματέας: Γιώργος Ιωάννου – Επαγγελματίες Αλιείς Πολυδύναμων Σκαφών

Ταμίας: Θεοδόσης Ταουσιάνης, Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών – Περιοδικής Απασχόλησης (Κατηγορίας Γ’)

Μέλη: Λούης Χατζηιωάννου – Enalia Physis Environmental Research Centre Ltd, Γιώργος Φυλακτού – Σύνδεσμος Ψαράδων με Δίκτυ στον Ώμο

Καταστατικό

Αρμόδιο στέλεχος ΟΕΒ / Επικοινωνία:
Ανθή Χαραλάμπους, Προϊστάμενη Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ
τηλ. 22643000, ext. 204
email: acharalambous[@]oeb.org.cy

Μάριος Παπαγεωργίου, Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ
τηλ. 22643000, ext. 206
email: mpapageorgiou[@]oeb.org.cy