ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 5: Κατηγορίες ευπαθών ομάδων εργαζομένων και λήψη μέτρων λόγω κορωνοϊού (COVID-19)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 5: Κατηγορίες ευπαθών ομάδων εργαζομένων και λήψη μέτρων λόγω κορωνοϊού (COVID-19)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – Αριθμός 5