ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διάταγμα (Αρ. 9) του Υπουργού Υγείας – Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19

Επισυνάπτεται πιο κάτω για ενημέρωση σας Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που αφορά τον Καθορισμό Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020. Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Το Διάταγμα καθορίζεται μεταξύ άλλων την ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης αντισηπτικών και ιατρικών μασκών.

Διάταγμα Αρ. 9