ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαλέξεις ΟΕΒ για την ενέργεια και το περιβάλλον, Β’ εξάμηνο 2019

Διαλέξεις ΟΕΒ για την ενέργεια και το περιβάλλον, Β’ εξάμηνο 2019

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις διαλέξεων το 2017 και 2018, με θέματα για το περιβάλλον και την ενέργεια, συνεχίζει με τη διοργάνωση διαλέξεων σε επίκαιρα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα που ενδιαφέρουν ή/και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις για το Β εξάμηνο του 2019.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των γενικότερων δράσεων που αναλαμβάνει η ΟΕΒ και αποβλέπουν στη διασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τρέχοντα θέματα. Η παρακολούθηση των συγκεκριμένων διαλέξεων θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες και παρέχεται από την ΟΕΒ προς τα Μέλη της και άλλους ενδιαφερόμενους, χωρίς χρέωση.

α/α Τίτλος διάλεξης Ομιλητής/τρια Ημερομηνία
1 Τα μικροδίκτυα και ο ρόλος τους στη δημιουργία και ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτήτων Χριστίνα Παπαδημητρίου / ΦΩΣ

Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος/Εργ. Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Βενιζέλος Ευθυμίου / ΦΩΣ

Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης / ΦΩΣ

24 Σεπτεμβρίου 2019

15:30 – 18:30

2 Εθνικοί Στόχοι για την Ενέργεια και το Κλίμα 2030 Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης, Τμήμα Περιβάλλοντος

Γιώργος Παρτασίδης, Υπηρεσία Ενέργειας

16 Οκτωβρίου 2019

16:00-17:30

3 Ορθολογική διαχείριση υγρών, στερεών & επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων της επαρχίας Λεμεσού Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού, Τμήμα Περιβάλλοντος

Δημήτρης Δημητρίου, Τμήμα Περιβάλλοντος

18 Οκτωβρίου 2019

9:00 – 12:00

4 Απαιτήσεις ΔΣΔ για σύνδεση μεγάλων μονάδων ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής

 

Διευθυντή του ΔΣΔ, Τάσο Γρηγορίου

Β. Δ/ντή (Λειτ. Συστήματος) ΔΣΔ, Σταύρο Σταυρινό

Β. Μηχανικό Δικτύου ΔΣΔ, Σταύρο Σάουρο

22 Οκτωβρίου 2019

15:30 – 17:30

5 Απαιτήσεις για Εγκαταστάσεις Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων & ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων Νίκος Χατζηνικολάου, Υπηρεσία Ενέργειας Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

16:00 – 17:30

6 Ημερίδα:

Το ποδήλατο στις επιχειρήσεις

Διάφοροι ομιλητές 21 Νοεμβρίου 2019

8.30-14.00

7 Ρύθμιση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Κύπρο Δρ Ανδρέας Πουλλικκάς, Πρόεδρος ΡΑΕΚ 26 Νοεμβρίου 2019

18.00-19.30

8 Διαχείριση φθοριούχων αερίων

 

Παύλος Παύλου, Τμήμα περιβάλλοντος 4 Δεκεμβρίου 2019

16:00 – 17:30

 

9 Κυκλική οικονομία Προκεκλημένη ομιλήτρια από την Ολλανδία 11 Δεκεμβρίου 2019

16:00 – 17:30

 

10 Ημερίδα για την οικοκαινοτομία στις ΜΜΕ Διάφοροι ομιλητές 17 Δεκεμβρίου 2019

8.30-14.00

 Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής που θα ετοιμάζεται για την κάθε διάλεξη και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΟΕΒ ή/και θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.