ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διακίνηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Χαμηλής Τάσης δια μέσου των εγκεκριμένων Σημείων Διέλευσης

Αποστέλλεται για ενημέρωση σας εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Πληροφορείστε ότι έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χαμηλής τάσης κατά τη διακίνησης του από τα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης.

 

Όσοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τελωνείο (τηλ. 22601676).