ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών για Εταιρείες (1η Δέσμη Εντύπων)

Πληροφορείσθε ότι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών θα διοργανώσει διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια για την εφαρμογή της 1ης Δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών που δημοσιεύτηκαν στις 18.12.2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους πιο κάτω τροποποιητικούς Κανονισμούς:

  • Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
  • Οι περί της Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείο Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
  • Οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών προτίθεται να θέσει σε ισχύ στις αρχές του 2021 την 1η Δέσμη εντύπων που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εργαστηρίων και η δήλωση συμμετοχής. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής είναι η 19η Νοεμβρίου 2020.