elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Μάρτιος 2021

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2021 αυξήθηκε κατά 1,29 μονάδες και έφτασε στις 100,61 μονάδες σε σύγκριση με 99,32 μονάδες τον Φεβρουάριο 2021. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο 2021 μειώθηκε με ρυθμό 0,7%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό -16,8%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Πετρελαιοειδή παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 4,5%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,7%) και Επικοινωνίες (-3,9%). (Πίνακας 1). Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (10,7%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,7%), Επικοινωνίες (-3,9%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,8%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2021 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,59) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,42) ενώ θετική επίπτωση είχαν οι Μεταφορές (0,32). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,69) και Μεταφορές (0,41). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2021 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2020 είχε ο ηλεκτρισμός (-0,66) και τα φρέσκα λαχανικά (-0,25). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,49) και τα πετρελαιοειδή (0,35) είχαν την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών ΔΤΚ (2015=100) Μεταβολές (%)
Φεβρουάριος

2021

Μάρτιος

2021

Μαρ 21/

Μαρ 20

Μαρ 21/

Φεβ 21

Ιαν- Μαρ 21/

Ιαν- Μαρ 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 99,65 99,92 -2,17 0,27 -3,75
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός 97,61 97,51 -0,81 -0,10 -0,62
Ένδυση και Υπόδηση 90,14 99,77 -0,41 10,68 1,37
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 105,75 106,49 -4,68 0,70 -4,65
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού 94,86 95,29 -0,07 0,45 -0,49
Υγεία 102,24 102,61 0,71 0,36 0,47
Μεταφορές 95,16 97,88 2,20 2,86 -1,28
Επικοινωνίες 91,48 91,48 -3,94 0,00 -3,94
Αναψυχή και Πολιτισμός 102,09 102,05 2,06 -0,04 2,09
Εκπαίδευση 106,76 106,76 -0,03 0,00 -0,03
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία 105,21 104,97 -0,33 -0,23 -0,07
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 100,19 100,40 0,49 0,21 0,76
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 99,32 100,61 -0,72 1,30 -1,40

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες Συντελεστές Στάθμισης Μεταβολές (%)
Μαρ 21/

Μαρ 20

Μαρ 21/

Φεβ 21

Γεωργικά Προϊόντα 655 -5,28 0,82
Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195 0,07 2,03
Ηλεκτρισμός 319 -16,81 0,06
Πετρελαιοειδή 550 -0,30 4,45
Νερό 57 0,00 0,00
Υπηρεσίες 4224 0,82 0,20
Γενικός Δείκτης 10000 -0,72 1,30

 

Πίνακας 3  
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Συντελεστές Στάθμισης Επίπτωση (μονάδες)
Μαρ 21/

Μαρ 20

Μαρ 21/

Φεβ 21

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 1906 -0,42 0,05
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός 347 -0,03 0,00
Ένδυση και Υπόδηση 721 -0,03 0,69
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 1119 -0,59 0,08
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού 644 0,00 0,03
Υγεία 637 0,05 0,02
Μεταφορές 1524 0,32 0,41
Επικοινωνίες 439 -0,16 0,00
Αναψυχή και Πολιτισμός 575 0,12 0,00
Εκπαίδευση 392 0,00 0,00
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία 836 -0,03 -0,02
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 860 0,04 0,02
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 10000 -0,73 1,29
Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες Επίπτωση (μονάδες)
Μαρ 21/ Μαρ 20
Θετική επίπτωση
   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 0,18
Αρνητική επίπτωση
   Ηλεκτρισμός -0,66
   Φρέσκα λαχανικά -0,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -0,73

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες Επίπτωση (μονάδες)
Μαρ 21/ Φεβ 21
Θετική επίπτωση
   Είδη ένδυσης 0,49
   Πετρελαιοειδή 0,35
   Είδη υπόδησης 0,20
   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες 0,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,29

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

 

Έκτακτη Μεθοδολογική Αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στη συλλογή συγκεκριμένων τιμών για τον μήνα Μάρτιο 2021. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

 

Μη Καταγραφή Τιμής

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα/αγαθά ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

•οι προσωρινά μη διαθέσιμες τιμές ενημερώθηκαν αυτόματα με βάση την εξέλιξη των τιμών παρόμοιων προϊόντων της ίδιας υποκατηγορίας,

 

Εποχιακά Προϊόντα/Υπηρεσίες

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων καθώς και οι τιμές για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εκτιμήθηκαν εκεί όπου δεν ήταν διαθέσιμες εφαρμόζοντας τη αντίστοιχη περσινή μεταβολή στις τιμές του προηγούμενου μήνα, διατηρώντας τον συνήθη εποχιακό τους χαρακτήρα.

 

Συντελεστές Στάθμισης

Οι συντελεστές στάθμισης αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του ΔΤΚ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

 

Related Posts