ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δασμολογικές Ποσοστώσεις για Βιομηχανικά και Γεωργικά Προϊόντα

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης Αυτόνομων Ενωσιακών Δασμολογικών Ποσοστώσεων για Βιομηχανικά και Γεωργικά Προϊόντα.

 

Εγκύκλιος ΔΠΟ(82)