ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Χρήση Μηχανογραφικού Συστήματος TRACES ΝΤ για διαχείριση των εισαγωγών τροφίμων

Χρήση Μηχανογραφικού Συστήματος TRACES ΝΤ για διαχείριση των εισαγωγών τροφίμων οι οποίες καλύπτονται από Κοινό Υγειονομικό Έγγραφο Εισόδου (πρώην Κοινό Έγγραφο Εισόδου)

 

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών πληροφορείστε ότι λόγω μη ολοκλήρωσης εκ μέρους του Τμήματος Τελωνείων συγκεκριμένων δράσεων σε σχέση με τη διασύνδεση του Συστήματος του Τελωνείου με το Σύστημα TRACES NT, δεν είναι ακόμα δυνατό να εφαρμοστεί πλήρως το εν λόγω Σύστημα.

Ως εκ τούτου θα συνεχιστεί η χρήση του υφιστάμενου συστήματος TRACES, μέχρι νεότερης ειδοποίησης. Η εν λόγω αναστολή της εφαρμογής του Συστήματος TRACES NT είναι προσωρινή και δεν θα διαρκέσει πέραν της 14ης Δεκεμβρίου 2019, ημέρα που νομοθετικά τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σύστημα TRACES NT.