ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Χορηγία σε ΜμΕ επιχειρήσεις για εγγραφή εμπορικού σήματος και βιομηχανικού σχεδίου

Σας αποστέλλεται ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας αναφορικά με το σχέδιο Χορηγιών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για εγγραφή εμπορικού σήματος και βιομηχανικού σχεδίου που προσφέρει η Ε.Ε.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO) και εφόσον τύχουν έγκρισης και προχωρήσουν στην αίτηση εγγραφής των εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών τους σχεδίων, θα τους επιστρέφεται το 50% του βασικού τέλους που πλήρωσαν για την αίτηση εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Παντελή Παντελή, στο τηλέφωνο 22404357 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppandeli@drcor.meci.gov.cy