ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Capital TV, Top Story: ΟΕΒ και ΣΕΚ για ΓεΣΥ και Πορεία Οικονομίας

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Capital TV, Top Story: ΟΕΒ και ΣΕΚ για ΓεΣΥ και Πορεία Οικονομίας.

Συζήτηση με συμμετοχή του ΓΔ ΟΕΒ.