ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Capital TV, Top Story (18/6/2020): 5 Νέα πακέτα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020,

Capital TV, Top Story:
5 Νέα πακέτα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων – Συνομιλία με το ΓΔ ΟΕΒ.