ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Astra 92,8: Ταμεία υγείας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Astra 92,8: Ταμεία υγείας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Συζήτηση με συμμετοχή του ΓΔ ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου.