ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Σύναψη Αριθμού Συμφωνιών Πλαίσιο για την Προμήθεια Διαφόρων Χαρτικών Προϊόντων

Πληροφορείσθε ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προτίθεται να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για σύναψη αριθμού Συμφωνιών Πλαίσιο για την προμήθεια διαφόρων Χαρτικών Προϊόντων για κάλυψη των αναγκών του Δημόσιου και Ευρύτερου Τομέα.

Με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον διαγωνισμό και για βελτιστοποίηση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, το Γενικό Λογιστήριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς (επιχειρήσεις-προμηθευτές), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00πμ στο Υπουργείο Οικονομικών (1ος όροφος, αίθουσα 4807).

Οι δηλώσεις συμμετοχής για την συνάντηση να αποσταλούν στο Γενικό Λογιστήριο στο email vtryfonos@sgps.mof.gov.cy να δηλωθούν στο τηλέφωνο 22602266, το αργότερο μέχρι τις 7/9.

Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου