elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναθεώρηση Κανονισμών (ΕΕ) Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με την αναθεώρηση των Κανονισμών (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

 

Η εγκύκλιος αναφέρεται σε αναθεώρηση των Κανονισμών De Minimis για τις χορηγίες προς επιχειρήσεις και συνοπτικά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω αλλαγές:

 

  • Γενικός Κανονισμός De Minimis
    • Από 1η Ιανουαρίου 2024 αυξάνεται το ανώτατο όριο ανά ενιαία επιχείρηση για περίοδο τριών ετών (κυλιόμενη τριετία) από €200,000 στις €300,000.
    • Ευθυγράμμιση του ορίου για τα Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές για λογαριασμό τρίτων με το όριο των €300,000.

 

  • Κανονισμός De Minimis για τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
    • Από 1η Ιανουαρίου 2024 αυξάνεται το ανώτατο όριο ανά ενιαία επιχείρηση για την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από €30,000 σε €40,000. Η μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα καλύπτεται από τον Γενικό Κανονισμό De Minimis (€300,000).

 

Διευκρινίζεται ότι τα νέα αυξημένα όρια ξεκινούν από την τριετία 2022-2024 και οι ενιαίες επιχειρήσεις δικαιούνται εντός του 2024 το υπόλοιπο της ενίσχυσης μέχρι το μέγιστο νέο όριο της κάθε κατηγορίας.

Related Posts