ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναθεωρημένο Διάταγμα και αλλαγή στη διαδικασία απασχόλησης αιτητών ασύλου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις-Μέλη της πως η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει στις 4 Οκτωβρίου αναθεωρημένο Διάταγμα που αφορά την απασχόληση αιτητών ασύλου.

 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το νέο Διάταγμα, η απασχόληση των αιτητών ασύλου στους επιτρεπόμενους τομείς οικονομικής δραστηριότητας δύναται να ξεκινήσει άμεσα με την υποβολή πρότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης για προσωρινή εργοδότηση τους.

 

Διευκρινίζεται περαιτέρω πως σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Εργασίας, η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση αποστέλλεται αυθημερόν ηλεκτρονικά (director@dl.mlsi.gov.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου (Φαξ: 22400809), ενώ εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία δήλωσης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση απασχόλησης αιτητή ασύλου με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία, στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας της επαρχίας της επιχείρησης.

 

Περαιτέρω πληροφόρηση, και τα σχετικά έντυπα, είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω συνδέσμους:

 

Διάταγμα Υπουργού Εργασίας: https://bit.ly/3DiTlIu

Ανακοίνωση Τμήματος Εργασίας: https://bit.ly/3uIkUrv

Υπεύθυνη Δήλωση: https://bit.ly/2YofQw5

 

Για περισσότερες πληροφορίες, τα Μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ στο τηλ 22643000.