ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναστολή Αυτόνομου Κοινού Δασμολογίου για Ορισμένα Βιομηχανικά και Γεωργικά Προϊόντα

Αναστολή Αυτόνομου Κοινού Δασμολογίου για Ορισμένα Βιομηχανικά και Γεωργικά Προϊόντα

Σύμφωνα με ανακοίνωση (επισυνάπτεται) του Τμήματος Τελωνείων τροποποιήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2021 παράρτημα του Κανονισμού 1387/2014 για αναστολή αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα Βιομηχανικά και Γεωργικά Προϊόντα.

Ανακοίνωση Τμήματος Τελωνείων