elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ανακοίνωση του ΚΟΑΠ αναφορικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων για το 2023

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, προχώρησαν στην προκήρυξη Παρεμβάσεων των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης (εκταρικές επιδοτήσεις), με στόχο η καταβολή της ενίσχυσης των 60 εκατομμυρίων ευρώ να γίνει στους αγρότες μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Οι εκταρικές επιδοτήσεις παραχωρούνται στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης προς τους γεωργούς για την πενταετία 2023-2027, η οποία ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027.

Η περίοδος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023 (ΕΑΕΕ2023) εκτείνεται ως ακολούθως:

 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 20/03/2023 – 10/04/2023
 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με ποινή 11/04/2023 – 05/05/2023
 • Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις 20/10/2023*

*Με περιορισμούς που προνοούνται στους Κανονισμούς που διέπουν την ΕΑΕΕ.

 

Η Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

 

Η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Παρεμβάσεις:

Παρεμβάσεις άμεσων πληρωμών:

 • Α.Π. 1 – Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα
 • Α.Π. 5 – Αναδιανεμητική Ενίσχυση
 • Α.Π. 4 – Συμπληρωματική Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς
 • Α.Π. 2.2 – Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα Εσπεριδοειδή
 • Α.Π. 3.1 – Οικολογικό Πρόγραμμα για βελτίωση της οργανικής ουσίας και ποιότητας του εδάφους και ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών συστατικών
  • Α.Π. 3.1Α – Καλλιεργητικές φροντίδες στην καλλιέργεια της μπανάνας
  • Α.Π. 3.1Β – Θρυμματισμός κλαδεμάτων και εφαρμογή των φυτικών υπολλειμάτων στο έδαφος (δενδρώδεις και αμπέλια)
  • Α.Π. 3.1Γ – Αξιοποίηση κομπόστας σε μόνιμες και ετήσιες καλλιέργειες
  • Α.Π. 3.1Δ – Φιλικές γεωργικές πρακτικές στην καλλιέργεια της χαρουπιάς
  • Α.Π. 3.1Ε – Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταριού και κριθαριού σε συνδιασμό με τη χρήση λάσπης ή λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης ή Βιολογικής Γεωργίας
   • Ε1 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και Λάσπης
   • Ε2 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης
   • Ε3 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου στη Βιολογική Γεωργία
   • Ε4 Εξαίρεση Πρώτου έτους – Χρήση Συμβατικών Λιπασμάτων μετά από χημική ανάλυση εδάφουςΑ.Π. 3.2 – Οικολογικό Πρόγραμμα για μείωση της επιβάρυνσης των εδαφών και των υδάτων από χημικά σκευάσματα φυτοπροστασίας
 • Α.Π. 3.2Α – Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης σε ανοικτές καλλιέργειες και θερμοκηπίου
 • Α.Π. 3.2Β – Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας, σε νηματώδεις
 • Α.Π. 3.2Γ & Δ – Αποκλεισμός της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες και διάσπαρτα δέντρα
  • Συστηματικές Φυτείες Δενδρωδών Καλλιεργειών
  • Συστηματικές Φυτείες Καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου
  • Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά
  • Αμπελώνες οινοπαραγωγής

Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης με βάση την έκταση:

 • Α.Α. 1.1 – Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στα εσπεριδοειδή και την πατάτα
  • Α.Α. 1.1Α – Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας
  • Α.Α. 1.1Β – Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
 • Α.Α. 1.2 – Συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών
  • Α.Α. 1.2Α – Εναλλαγή καλλιεργειών στην καλλιέργεια της πατάτας
  • Α.Α. 1.2Β – Εφαρμογή εξαετούς προγράμματος αμειψισποράς στα σιτηρά
 •  Α.Α. 1.3 – Προστασία της βιοποικιλότητας
  • Α.Α. 1.3Α – Διατήρηση στοιχείων του τοπίου / νησίδες βιοποικιλότητας με μελισσοκομικά φυτά
  • Α.Α. 1.3Β – Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
  • Α.Α. 1.3Γ – Συντήρηση ή διατήρηση ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων
  • Α.Α. 1.3Δ – Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και οικιστικές ζώνες
 • Α.Α. 1.4 – Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
  • Α.Α. 1.4Α – Φυτική Παραγωγή
  • Α.Α. 1.4Γ – Μελισσοκομία
 • Α.Α. 1.8 – Διατήρηση αμπελώνων
  • Α.Α. 1.8Α – Διατήρηση και βιώσιμη χρήση γηγενών ποικιλιών οινοπαραγωγής της Κύπρου
  • Α.Α. 1.8Β – Διατήρηση Παλαιών Αμπελώνων Οινοπαραγωγής με Γηγενείς Ποικιλίες της Κύπρου για Σκοπούς Διαιώνισης του Ντόπιου Γενετικού Κεφαλαίου και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
 • Α.Α. 2 – Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς και φυσικούς περιορισμούς
 • Α.Α. 3 – Ενισχύσεις σε περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 2000)
  • Α.Α. 3Δ1 – Ασυγκόμιστη παραγωγή
  • Α.Α. 3Δ2 – Διαχείριση βοσκοτόπων

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων τους σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, που για την ενεργοποίηση της, θα πρέπει όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στον ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy ή να αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.

 

Παράλληλα, ο ΚΟΑΠ έχει προγραμματίσει Περιφερειακές Συγκεντρώσεις σε όλες τις επαρχίες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ΕΑΕΕ2023, ως το πιο κάτω πρόγραμμα:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ
Λεμεσός Τρίτη, 21 Μαρτίου ώρα 18:30 Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας
Πέμπτη, 23 Μαρτίου ώρα 18:30 Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησιάς
Δευτέρα, 27 Μαρτίου ώρα 18:30 Αίθουσα Επαρχιακού Γραφείου ΚΟΑΠ Λεμεσού
Λευκωσία Τετάρτη, 22 Μαρτίου ώρα 18:30 Πολιτιστικό Κέντρο Πέρα Ορεινής
Τετάρτη, 29 Μαρτίου ώρα 18:30 Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας
Τετάρτη, 5 Απριλίου ώρα 18:30 Γραφεία ΚΟΑΠ, κτήριο Ιφιγενείας
Πάφος Δευτέρα, 20 Μαρτίου ώρα 18:30 Κτήριο Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 ώρα 18:30 Κτήριο Κοινοτικού Συμβουλίου Δρούσειας
Πέμπτη, 23 Μαρτίου ώρα 18:30 Οίκημα ΠΑΣΥΔΥ Πάφος
Αμμόχωστος Δευτέρα, 20 Μαρτίου ώρα 18:30 Φρέναρος – Αίθουσα Εκδηλώσεων Κοινοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 ώρα 18:30 Ξυλοφάγου – Αίθουσα Εκδηλώσεων (παρά τον κυκλικό κόμβο)
Λάρνακα Τρίτη, 21 Μαρτίου ώρα 18:30 Κίτι – Αίθουσα Διατηρητέο (Πρώην Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κιτίου)
Τετάρτη 22 Μαρτίου ώρα 18:30 Σκαρίνου – Αίθουσα Διαλέξεων Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου
Τρίτη, 28 Μαρτίου ώρα 19:00 Αθηένου – Αγροτικός Σύλλογος ΡΕΑ

Μπορείτε να δείτε αυτούσια την ανακοίνωση ΕΔΩ.

Related Posts