ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την χρήση cookies

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της ότι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αρχίσει την διενέργεια ελέγχων σε διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι κάνουν χρήση Cookies, από τις 22 Ιουνίου 2021.

Όπως υπενθυμίζει η ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, «τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του επισκέπτη. Σύμφωνα με τo άρθρο 99(5) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) όπως έχει τροποποιηθεί, για την χρήση cookies απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης των χρηστών.

Η συγκατάθεση, με βάση τον ορισμό θα πρέπει, μεταξύ άλλων να είναι ρητή (και όχι έμμεση ή σιωπηρή), να δίνεται για συγκεκριμένους σκοπούς, να είναι ελεύθερη και να υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της, να λαμβάνεται πριν την έναρξη της επεξεργασίας και να προηγείται της λήψης της, κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την χρήση cookies στην ιστοσελίδα του Γραφείου στο μέρος «Θεματικές Ενότητες» – «Διαδίκτυο / Τεχνολογία» – «Cookies».

Τέλος, η Επίτροπος παρατηρεί ότι «παρά τις υποδείξεις του Γραφείου της στο παρελθόν (σχετική ανακοίνωση ημερ. 30/07/2019), μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων δεν έχει μέχρι στιγμής εφαρμόσει και/ή δεν έχει εφαρμόσει πλήρως τις σχετικές πρόνοιες».

Μπορείτε να βρείτε αυτούσια την ανακοίνωση εδώ.