ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Alpha Καλημέρα (9/9/2021): Διάλογος για κατώτατο μισθό και ΑΤΑ

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Alpha Καλημέρα:
Διάλογος για κατώτατο μισθό και ΑΤΑ.
Συζήτηση με συμμετοχή του ΓΔ ΟΕΒ.