ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Alpha Ενημέρωση: Υποχρεωτική καταβολή Ταμείου Προνοίας σε όλους τους εργαζόμενους

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Alpha Ενημέρωση: Υποχρεωτική καταβολή Ταμείου Προνοίας σε όλους τους εργαζόμενους. Συζήτηση με συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ.