ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αλλαγή Διαδικασίας Χαρτοσήμανσης Εγγράφων του Τμήματος Φορολογίας με Σταθερά Τέλη

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι από τις 29/6/2020, άλλαξε η διαδικασία χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη. Η χαρτοσήμανση θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και η αγορά των χαρτοσήμων θα πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένους αντιπροσώπους και όχι από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.


Επισυνάπτεται αυτούσια η σχετική ανακοίνωση:
Χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη χαρτοσήμων.