ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφίξεις Τουριστών: Σεπτέμβριος 2018

Αφίξεις Τουριστών +7,5%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2018 ανήλθαν σε 520.138 σε σύγκριση με 483.716 τον Σεπτέμβριο 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,5%. Οι αφίξεις Σεπτεμβρίου 2018 ήταν οι ψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.239.760 σε σύγκριση με 3.001.603 την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,9%, αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους (Πίνακας 1).

 

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 5,3% τον Σεπτέμβριο 2018 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2017 ενώ παρατηρήθηκε και 1,7% αύξηση από το Ισραήλ. Οι αφίξεις τουριστών από Γερμανία και Ελλάδα σημείωσαν επίσης αύξηση 3,0% και 4,0% αντίστοιχα. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 4,1% στις αφίξεις τουριστών από τη Ρωσία και 4,9% μείωση από τη Σουηδία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κυριότερες χώρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Σεπτέμβριο 2018, με ποσοστό 33,5% και ακολουθούν η Ρωσία με ποσοστό 22,4%, το Ισραήλ με 6,2% και η Γερμανία με 4,3% (Πίνακας 2).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν για ποσοστό 88,1% των τουριστών οι διακοπές, για 8,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 3,7% επαγγελματικός (Πίνακας 3).

Πίνακας 1
Χώρα

συνήθους

διαμονής

Σεπτέμβριος Ιανουάριος – Σεπτέμβριος
Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2018/17 Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2018/17
2016 2017 2018 2016 2017 2018
ΣΥΝΟΛΟ 421.201 483.716 520.138 7,5 2.617.218 3.001.603 3.239.760 7,9
Αυστρία 3.710 4.374 6.776 54,9 22.738 32.041 33.657 5,0
Βέλγιο 3.732 3.050 3.196 4,8 22.480 21.978 23.878 8,6
Γαλλία 4.344 3.056 3.513 15,0 33.393 29.310 29.876 1,9
Γερμανία 13.014 21.533 22.178 3,0 88.572 139.362 142.249 2,1
Δανία 4.723 5.069 5.246 3,5 25.338 29.644 35.372 19,3
Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν) 7.732 8.226 10.555 28,3 41.197 44.584 57.628 29,3
Ελλάδα 14.960 15.550 16.178 4,0 117.509 125.396 137.911 10,0
Ηνωμένο Βασίλειο 149.586 165.728 174.477 5,3 954.673 1.039.783 1.094.449 5,3
Ισραήλ 17.776 31.561 32.083 1,7 118.431 218.157 200.558 -8,1
Λίβανος 7.237 8.054 7.896 -2,0 43.695 51.429 55.630 8,2
Νορβηγία 6.407 8.859 7.100 -19,9 41.540 47.039 46.764 -0,6
Ολλανδία 3.934 4.582 5.197 13,4 23.417 29.415 32.476 10,4
Ουκρανία 8.239 6.464 10.749 66,3 53.888 38.253 57.561 50,5
Πολωνία 4.837 8.681 12.169 40,2 34.674 48.635 73.267 50,6
Ρωσία 114.455 121.516 116.485 -4,1 670.252 703.446 668.913 -4,9
Σουηδία 19.479 22.428 21.336 -4,9 98.844 115.494 131.085 13,5
Φινλανδία 2.500 2.707 3.222 19,0 15.709 16.377 20.351 24,3
Άλλες 34.536 42.278 61.782 46,1 210.868 271.260 398.135 46,8

 

Πίνακας 2  
Χώρα συνήθους

διαμονής τουριστών

                     Ποσοστό (%)
Σεπ. 17 Ιαν.– Σεπ. 17 Σεπ. 18 Ιαν.-    Σεπ. 18
Ηνωμένο Βασίλειο 34,3 34,6 33,5 33,8
Ρωσία 25,1 23,4 22,4 20,6
Ισραήλ 6,5 7,3 6,2 6,2
Γερμανία 4,5 4,6 4,3 4,4
Σουηδία 4,6 3,8 4,1 4,0
Ελλάδα 3,2 4,2 3,1 4,3
Πολωνία 1,8 1,6        2,3   2,3
Άλλες χώρες 20,0 20,4 24,1 24,4

 

 

 

Πίνακας 3

Σκοπός ταξιδιού Ποσοστό (%)
Σεπ. 16 Σεπ. 17 Σεπ. 18
Διακοπές 87,7 88,6 88,1
Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους 8,1 7,7 8,2
Επαγγελματικός 4,1 3,7 3,7

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών η οποία διεξάγεται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές όπως τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια.

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το κράτος περιοχή. Δεν περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός