ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφίξεις Τουριστών: Νοέμβριος 2020

Αφίξεις Τουριστών: Νοέμβριος 2020

Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2020 ανήλθαν σε 8.952 σε σύγκριση με 169.392 τον Νοέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 94,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 621.927 σε σύγκριση με 3.866.447 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 83,9% (Πίνακας 1).

Επισημαίνεται ότι από τον Μάρτιο 2020, εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, μέχρι τις 8/6/2020. ‘Εκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων και άρχισε να επιτρέπεται η άφιξη από συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση χωρών από το Υπουργείο Υγείας, βασισμένη σε εκτιμήσεις των επιδημιολογικών τους κινδύνων.

 

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 85,3% τον Νοέμβριο 2020 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 96,4% μείωση από το Ηνωμένο Βασίλειο και 89,2% μείωση από τη Γερμανία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κύριες αυτές χώρες, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Νοέμβριο 2020 ήταν για ποσοστό 39,4% των τουριστών οι διακοπές, για 25,5% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 35,1% επαγγελματικός (Πίνακας 2).

 

Πίνακας 1    
Χώρα

συνήθους

διαμονής

Νοέμβριος Ιανουάριος – Νοέμβριος
Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2020/19 Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2020/19
2018 2019 2020 2018 2019 2020
ΣΥΝΟΛΟ 158.685 169.392 8.952 -94,7 3.832.062 3.866.447 621.927 -83,9
Ελλάδα 15.525 14.588 2.150 -85,3 170.563 160.988 60.033 -62,7
Ηνωμένο Βασίλειο 50.022 55.206 1.978 -96,4 1.295.740 1.297.234 225.070 -82,7
Γερμανία 15.432 10.260 1.104 -89,2 183.104 146.999 59.586 -59,5
Άλλες 77.706 89.338 3.720  -95,8 2.182.655 2.261.226 277.238 -87,7
                   

 

Πίνακας 2
Σκοπός ταξιδιού Ποσοστό (%)
Νοε. 18 Νοε. 19 Νοε. 20
Διακοπές 70,0 70,6 39,4
Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους 15,6 13,9 25,5
Επαγγελματικός 14,3 15,5 35,1

                       

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα δεδομένα για τον Νοέμβριο 2020 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψης τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

Η αναγωγή των στοιχείων έγινε με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων κατά χώρα συνήθους διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός