ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφίξεις Τουριστών: Μάρτιος 2020 Αφίξεις Τουριστών -67,4%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2020 ανήλθαν σε 55.342 σε σύγκριση με 169.934 τον Μάρτιο 2019, σημειώνοντας μείωση 67,4%. Επισημαίνεται ότι κατά τον Μάρτιο 2020 εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, από τις 15/3/2020.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 246.556 σε σύγκριση με 357.475 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 31,0% (Πίνακας 1).

 

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 70,2% τον Μάρτιο 2020 σε σχέση με τον Μάρτιο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 60,8% μείωση από τη Ρωσία και 66,6% μείωση από την Ελλάδα. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

 

Κυριότερες χώρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Μάρτιο 2020, με ποσοστό 34,1% και ακολουθούν η Ρωσία με 17,7%, η Ελλάδα με 8,4% και το Ισραήλ με ποσοστό 4,1% (Πίνακας 2).

 

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάρτιο 2020 ήταν για ποσοστό 71,7% των τουριστών οι διακοπές, για 14,7% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 13,5% επαγγελματικός (Πίνακας 3).

Πίνακας 1

Χώρα

συνήθους

διαμονής

Μάρτιος

Ιανουάριος – Μάρτιος

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

2018

2019

2020

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

192.090

169.934

55.342

-67,4

369.438

357.475

246.556

-31,0
Αυστρία

2.679

1.529

506

-66,9

3.769

3.595

1.936

-46,1

Βέλγιο

1.718

1.129

256

-77,3

2.960

2.139

1.455

-32,0

Γαλλία

2.157

1.884

395

-79,0

4.448

3.783

3.410

-9,9

Γερμανία

18.843

11.954

1.943

-83,7

27.089

20.451

8.633

-57,8

Δανία

1.269

1.031

170

-83,5

1.645

1.806

677

-62,5

Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν)

2.552

2.158

1.060

-50,9

4.237

3.993

2.561

-35,9

Ελλάδα

15.212

13.914

4.646

-66,6

38.701

37.165

23.880

-35,7

Ηνωμένο Βασίλειο

68.121

63.409

18.899

-70,2

123.726

123.902

75.065

-39,4

Ισραήλ

15.333

9.192

2.244

-75,6

32.735

25.812

25.870

0,2

Λίβανος

2.375

1.705

761

-55,4

5.891

4.707

5.955

26,5

Νορβηγία

1.831

1.509

98

-93,5

3.303

3.401

1.414

-58,4

Ολλανδία

1.333

1.330

225

-83,1

2.585

2.632

1.469

-44,2

Ουκρανία

2.351

3.378

2.240

-33,7

5.494

8.103

11.131

37,4

Πολωνία

3.305

1.846

1.428

-22,6

7.539

6.794

7.813

15,0

Ρωσία

22.635

24.920

9.773

-60,8

45.449

42.054

25.278

-39,9

Σουηδία

3.895

2.197

957

-56,4

5.427

4.421

2.772

-37,3

Φινλανδία

409

231

98

-57,6

671

728

404

-44,5

Άλλες

26.072

26.618

9.643

-63,8

53.769

61.989

46.833

-24,4

 

Πίνακας 2  
Χώρα συνήθους

διαμονής τουριστών

                     Ποσοστό (%)

 

Μαρ. 19

Ιαν.–Μαρ. 19

Μαρ. 20

Ιαν.- Μαρ. 20

 
Ηνωμένο Βασίλειο

37,3

34,7

34,1

30,4

 
Ρωσία

14,7

11,8

17,7

10,3

 
Ελλάδα

8,2

10,4

8,4

9,7

 
Ισραήλ

5,4

7,2

4,1

10,5

Ουκρανία

2,0

2,3

4,0

4,5

 
Γερμανία

7,0

5,7

3,5

3,5

 
Πολωνία

1,1

1,9

  2,6

  3,2  
Άλλες χώρες

24,3

26,1

25,6

27,9

 

 

Πίνακας 3
Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Μαρ. 18

Μαρ. 19

Μαρ. 20

Διακοπές

73,6

70,1

71,7

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

13,2

16,9

14,7

Επαγγελματικός

13,1

13,0

13,5

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμοί

Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

 

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών η οποία διεξάγεται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές όπως τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια.

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή. Δεν περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

 

Επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19)

Με βάση τα διατάγματα που εκδόθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων για ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), η Έρευνα Ταξιδιωτών διενεργήθηκε μόνο κατά την περίοδο 1-15/3/2020. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τα συγκεκριμένα μέτρα, είχε απαγορευθεί η είσοδος στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, από τις 15/3/2020.