ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφίξεις Τουριστών: Φεβρουάριος 2021

 

Αφίξεις Τουριστών -95,2% 

Οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο 2021 ανήλθαν σε 5.047, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 95,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020 (κατά τον οποίο καταγράφηκαν 105.592 αφίξεις), καθώς και μείωση 95,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2019 (με 105.571 αφίξεις). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 8.936 σε σύγκριση με 191.214 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 95,3%, καθώς και μείωση 95,2% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019.

Οι αφίξεις από την Ελλάδα υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον μήνα Φεβρουάριο 2021, αφού αποτέλεσαν το 44,6% των συνολικών αφίξεων, ενώ οι αφίξεις από τη Γερμανία το 8,7% και οι αφίξεις από τη Ρωσία το 8,2%.

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020, οι αφίξεις από την Ελλάδα σημείωσαν μείωση της τάξης του 77,6%, οι αφίξεις από τη Γερμανία μείωση 91,3% και οι αφίξεις από τη Ρωσία μείωση 94,8%.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Φεβρουάριο 2021 ήταν για ποσοστό 11,6% των τουριστών οι διακοπές, για 35,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 53,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Φεβρουάριο 2020, ποσοστό 60,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 21,4% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 17,8% για επαγγελματικούς λόγους.

Πίνακας 1
Σκοπός ταξιδιού Ποσοστό (%)
Φεβ. 19 Φεβ. 20 Φεβ. 21
Διακοπές 59,0 60,7 11,6
Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους 22,0 21,4 35,2
Επαγγελματικός 18,6 17,8 53,2

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα δεδομένα για τον Φεβρουάριο 2021 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψης τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

Η αναγωγή των στοιχείων έγινε με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων κατά χώρα συνήθους διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία