ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφίξεις τουριστών: Φεβρουάριος 2019

Αφίξεις τουριστών: Φεβρουάριος 2019
Αφίξεις Τουριστών +4,0%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο 2019 ανήλθαν σε 105.571 σε σύγκριση με 101.481 τον Φεβρουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,0%. Οι αφίξεις Φεβρουαρίου 2019 ήταν οι ψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 187.541 σε σύγκριση με 177.348 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 5,7% αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν ποτέ στην Κύπρο κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους (Πίνακας 1).

 

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 3,9% τον Φεβρουάριο 2019 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2018 ενώ στα ίδια επίπεδα με πέρσι κυμάνθηκαν οι αφίξεις από την Ελλάδα. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 22,7% στις αφίξεις τουριστών από τη Ρωσία, 13,4% μείωση από το Ισραήλ και 10,5% μείωση από τη Γερμανία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κυριότερες χώρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Φεβρουάριο 2019, με ποσοστό 35,1% και ακολουθούν η Ελλάδα με 11,4%, η Ρωσία με 8,8% και το Ισραήλ με ποσοστό 7,5% (Πίνακας 2).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Φεβρουάριο 2019 ήταν για ποσοστό 59,0% των τουριστών οι διακοπές, για 22,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 18,6% επαγγελματικός (Πίνακας 3).

Πίνακας 1
Χώρα

συνήθους

διαμονής

Φεβρουάριος Ιανουάριος – Φεβρουάριος
Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2019/18 Αφίξεις τουριστών % μεταβολή 2019/18
2017 2018 2019 2017 2018 2019
ΣΥΝΟΛΟ 82.209 101.481 105.571 4,0 144.820 177.348 187.541 5,7
Αυστρία 658 752 1.563 107,8 999 1.090 2.066 89,5
Βέλγιο 1.002 760 632 -16,8 1.529 1.242 1.010 -18,7
Γαλλία 1.893 1.104 1.153 4,4 2.920 2.291 1.899 -17,1
Γερμανία 3.115 5.815 5.206 -10,5 5.321 8.246 8.497 3,0
Δανία 262 96 390 306,3 490 376 775 106,1
Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν) 613 1.130 1.110 -1,8 890 1.685 1.835 8,9
Ελλάδα 10.828 12.053 12.047 0,0 19.287 23.489 23.251 -1,0
Ηνωμένο Βασίλειο 27.528 35.660 37.046 3,9 44.932 55.605 60.493 8,8
Ισραήλ 5.595 9.162 7.936 -13,4 10.836 17.402 16.620 -4,5
Λίβανος 1.227 1.777 1.524 -14,2 2.302 3.516 3.002 -14,6
Νορβηγία 887 1.121 1.019 -9,1 1.152 1.472 1.892 28,5
Ολλανδία 486 869 784 -9,8 785 1.252 1.302 4,0
Ουκρανία 1.167 1.456 2.646 81,7 2.297 3.143 4.725 50,3
Πολωνία 1.115 2.352 2.829 20,3 2.177 4.234 4.948 16,9
Ρωσία 14.441 11.982 9.258 -22,7 28.118 22.814 17.134 -24,9
Σουηδία 483 1.140 1.343 17,8 861 1.532 2.224 45,2
Φινλανδία 167 198 306 54,5 239 262 497 89,7
Άλλες 10.742 14.054 18.779 33,6 19.685 27.697 35.371 27,7

 

Πίνακας 2  
Χώρα συνήθους

διαμονής τουριστών

                     Ποσοστό (%)
Φεβ. 18 Ιαν.– Φεβ. 18 Φεβ. 19 Ιαν.- Φεβ. 19
Ηνωμένο Βασίλειο 35,1 31,4 35,1 32,3
Ελλάδα 11,9 13,2 11,4 12,4
Ρωσία 11,8 12,9 8,8 9,1
Ισραήλ 9,0 9,8 7,5 8,9
Γερμανία 5,7 4,6 4,9 4,5
Πολωνία 2,3 2,4 2,7 2,6
Ουκρανία 1,4 1,8        2,5   2,5
Άλλες χώρες 22,7 23,9 27,1 27,7

 

 

Πίνακας 3
Σκοπός ταξιδιού Ποσοστό (%)
Φεβ. 17 Φεβ. 18 Φεβ. 19
Διακοπές 57,1 62,6 59,0
Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους 23,1 20,1 22,0
Επαγγελματικός 19,6 17,2 18,6

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών η οποία διεξάγεται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές όπως τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια.

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το κράτος περιοχή. Δεν περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός