ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 173: Δημοτικά Τέλη Δήμου Λευκωσίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 173

Δημοτικά Τέλη Δήμου Λευκωσίας

 

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος ΟΕΒ Αρ. 173 αναφορικά με τα Δημοτικά Τέλη Δήμου Λευκωσίας.

Εγκύκλιος – Αρ.173