ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 139: Μάσκες Προστασίας της Αναπνευστικής Οδού κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας της Νόσου COVID-19

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 139

Μάσκες Προστασίας της Αναπνευστικής Οδού κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας της Νόσου COVID-19

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σε επιστολή του προς την ΟΕΒ για το πιο πάνω θέμα, αναφέρει τα εξής.

«Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19, έχει εκτοξευθεί η ζήτηση για μάσκες προστασίας της αναπνευστικής οδού.

Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα πιο κάτω είδη μασκών προστασίας:

 • Χειρουργικές μάσκες (surgical masks), οι οποίες θεωρούνται Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός και αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Οι χειρουργικές μάσκες αποτρέπουν την εκτόξευση σάλιου ή άλλων μεγάλων σταγονιδίων από το στόμα ή τη μύτη (τύπος Ι και ΙΙ), ενώ ο τύπος ΙΙR παρέχει προστασία από πιτσίλισμα. Δεν προστατεύουν ουσιαστικά τον χρήστη, αλλά τα τυχόν πρόσωπα που θα βρεθούν στην τροχιά των σταγονιδίων. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 14683:2019+AC:2019, σε περίπτωση πανδημίας οι χειρουργικές μάσκες τύπου I προορίζονται για χρήση από τον πληθυσμό.

 

 • Μάσκες προστασίας της αναπνευστικής οδού (respirators), είναι Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Οι μάσκες προστασίας της αναπνευστικής οδού προστατεύουν τον χρήστη από  εξωτερικούς βλαπτικούς ή μολυσματικούς παράγοντες όπως ο κορωνοϊός SARS-CoV-2.  Οι μάσκες προστασίας της αναπνευστικής οδού φέρουν τη σήμανση CE, τον χαρακτηριστικό αριθμό του Κοινοποιημένου Οργανισμού που τις έλεγξε, το πρότυπο κατασκευής τους EN 149, το επίπεδο προστασίας, δηλαδή FFP1, FFP2 ή FFP3 καθώς και το εμπορικό σήμα και το μοντέλο της μάσκας.

 

Οι μάσκες προστασίας της αναπνευστικής οδού προορίζονται για χρήση πρωτίστως από τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ασθενείς με COVID-19 ή πιθανά κρούσματα της πιο πάνω νόσου (π.χ. οδηγοί ασθενοφόρων που μεταφέρουν πιθανό κρούσμα).

Υπάρχει και τρίτη κατηγορία μάσκας, οι υφασμάτινες μάσκες (community masks).  Γι’ αυτές τις μάσκες δεν υπάρχουν διεθνώς επαρκή στοιχεία ότι προστατεύουν από ιούς που επιτίθενται στο αναπνευστικό σύστημα.  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προστασίας και Πρόληψης των Λοιμώξεων και το Κέντρο Προστασίας και Πρόληψης των Λοιμώξεων των ΗΠΑ, οι υφασμάτινες μάσκες χαρακτηρίζονται ως η τελευταία γραμμή άμυνας όταν υπάρχει τεράστια έλλειψη μασκών προστασίας (respirators) και χειρουργικών μασκών (surgical masks). Αρμόδια Αρχή για τις υφασμάτινες μάσκες είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το Υπουργείο Υγείας καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προστασίας και Πρόληψης των Λοιμώξεων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και άλλοι κρατικοί φορείς καθορίζουν ως βασικά μέτρα για την προστασία του γενικού πληθυσμού την ατομική υγιεινή και την κοινωνική αποστασιοποίηση. Η χρήση μάσκας είναι συμπληρωματικό μέτρο εκεί όπου η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν μπορεί να τηρηθεί. Το έντυπο που επισυνάπτεται είναι σχετικό.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας έχουν εκδώσει σειρά Ανακοινώσεων για τις μάσκες προστασίας, τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τους, τη χρήση τους από τον γενικό πληθυσμό και τους εργαζόμενους και για τις υφασμάτινες μάσκες. Οι Ανακοινώσεις αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Ενδεικτικά, η Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε στις 1.5.2020 για τη χρήση της μάσκας αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 

 • Στο πλαίσιο των μέτρων ατομικής προστασίας και προφύλαξης της Δημόσιας Υγείας, η χρήση μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν αντικαθιστά την εφαρμογή άλλων πρακτικών προφύλαξης όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση, η υγιεινή των χεριών, το καθάρισμα των επιφανειών, ο φυσικός αερισμός των χώρων διαμονής και εργασίας, κ.λπ.

 

 • Γενικός πληθυσμός: Η χρήση μάσκας μιας χρήσης για τον γενικό πληθυσμό συστήνεται και δεν είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις παρουσίας των πολιτών σε πολυσύχναστους και κλειστούς χώρους, όπου παρατηρείται συνάθροιση ατόμων, όπως είναι οι υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, τα φαρμακεία, οι τράπεζες, τα Τμήματα του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν κοινό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

 

 • Εργαζόμενοι: Η χρήση μάσκας μιας χρήσης είναι υποχρεωτική για τα άτομα που απασχολούνται σε:
  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. οδηγοί λεωφορείων).
  • Εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, Τμημάτων δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν κοινό, όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα Ταχυδρομεία, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών (couriers), σημεία πληρωμής λογαριασμών Οργανισμών (π.χ. ΑΗΚ, CYTA).
  • Άτομα που εργάζονται σε θέσεις άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Ενδεικτικά:
   • Ταμεία υπεραγορών, αρτοποιείων, φαρμακείων, λαϊκών αγορών, καταστημάτων λιανικού εμπορίου, κ.λπ.
   • Εξυπηρέτηση κοινού σε σημεία της αλυσίδας τροφίμων όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φρουταρίες, περίπτερα, λιανικό εμπόριο (π.χ. επιχειρήσεις πώλησης ρούχων και υποδημάτων, καλλυντικών).
   • Διανομείς

 

 • Εργαζόμενοι σε εργοτάξια/κατασκευαστικό τομέα: Τα άτομα που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν μάσκες μιας χρήσης όταν μετακινούνται με αυτοκίνητο (ο αριθμός των ατόμων στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 άτομα) και όταν χρησιμοποιούν ανελκυστήρες.

Σύμφωνα με τις συστάσεις τις Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, η κατάλληλη προστατευτική μάσκα για το ευρύ κοινό είναι η απλή χειρουργική μάσκα ενώ οι υφασμάτινες μάσκες (community masks) δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω συστάσεις.

Βάσει των ανωτέρω, η προμήθεια μασκών από προμηθευτές αμφιβόλου ποιότητας θα πρέπει να αποφεύγεται (π.χ. από διαδικτυακές διαφημίσεις για τις οποίες δεν μπορεί να αποδειχθεί συμμόρφωση με τη νομοθεσία).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Αθανάσιο Βαζούρα ή τον Στέφανο Αχιλλείδη στα τηλ. 22405604 ή 22405603 αντίστοιχα».