ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

15 Σεπτεμβρίου, 2021

Call for Feedback – Πλατφόρμα για τη βιώσιμη Χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά μέτρων για την αύξηση του επιπέδου των φιλοδοξιών της όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση στα πλαίσια της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αρχικά υιοθετήθηκε, η νέα στρατηγική για τη...

ΡΙΚ1, Πρώτη Ενημέρωση (15/9/2021): Η ακρίβεια και οι πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 ΡΙΚ1, Πρώτη Ενημέρωση: Η ακρίβεια και οι πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία. Παρέμβαση του ΓΔ ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου.