ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 23, 2019

Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης

Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης περιλαμβάνει έξι κύριους πυλώνες μεταρρύθμισης που αφορούν, την κατηγοριοποίηση των αδειών σε τρεις τύπους αδειοδότησης (χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ρίσκου) και χειρισμό αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία, την απλοποίηση της Πολεοδομικής Άδειας...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ Θέματα: Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Νόμος του 2017. Ο περί της...

Ολοκλήρωση εργαστηρίου στην Αθήνα

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για τα ενδιαφερόμενα μέρη, το οποίο διοργανώθηκε από το INSETE. Το εργαστήριο ήταν αρκετά επιτυχημένο μιας και συγκεντρώθηκαν στο ίδιο τραπέζι ξενοδόχοι, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Τραπεζικών Ιδρυμάτων,...