ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 7, 2019

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) – Τελικά στοιχεία για το 2018

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα εξής: Η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων...

Συζήτηση με ενδιαφερόμενους φορείς για τη χρηματοδότηση έργων για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Business4Climate Plus, διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στις 19 Δεκεμβρίου 2018 εκδήλωση δικτύωσης και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα τη χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων...

Η ΟΕΒ χαιρετίζει την παραπομπή σε διαιτησία της διαφοράς στα Λιμάνια

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει την βαθιά της ικανοποίηση για τα υγιή αντανακλαστικά της Κυβέρνησης και την παραπομπή σε διαιτησία της εργατικής διαφοράς για τους λιμενεργάτες. Με επιστολή της ημερ. 4/1/2019, η Υπουργός...