ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5, 2017

Αναγραφή Τιμής Πώλησης και Μοναδιαίας Τιμής Προϊόντων

Πληροφορείσθε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διεξάγει του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού διενεργεί εκστρατεία ενημέρωσης των εμπόρων/επιχειρήσεων σε σχέση με τις πρόνοιες του περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής...

Έναρξη νέου Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική...

3η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 3η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού   Ημερομηνία: 12 Δεκεμβρίου, 2017 Χώρος: Λευκωσία – θα καθοριστεί σύντομα Ώρες Διεξαγωγής: 08:40 – 11:00 π.μ. Πρόγραμμα 08:40 – 09:00    Έλευση και...