elenΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elenΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΟΕΒ Ανανεωμένη, Εκσυγχρονισμένη και Δυναμική

Η ΟΕΒ  ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΕΒ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), κ. Χρίστος Μιχαηλίδης, παρουσίασε σε Διάσκεψη Τύπου την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017, την ανανεωμένη, εκσυγχρονισμένη και δυναμική σύνθεση της ΟΕΒ καθώς και τις προτεραιότητές της για το 2017.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες που ανέπτυξε ο Πρόεδρος είναι η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η βελτίωση των οικονομικών δεικτών και η ένταξη της Κύπρου σε επενδυτική βαθμίδα, η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και η ανάγκη για πρακτικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Στη συνέχεια, ο κ. Μιχαηλίδης πρόβαλε τις θέσεις της ΟΕΒ για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με τον ανασχεδιασμό του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου και των υποστηρικτικών υποδομών ώστε η Κυπριακή οικονομία στηριζόμενη σε ορθολογιστικές και υγιείς βάσεις να ανακτήσει και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Άλλα θέματα προτεραιότητας για το 2017 που τονίστηκαν κατά τη Διάσκεψη από τον Πρόεδρο της ΟΕΒ κ. Μιχαηλίδη ήταν η ανάληψη συντονισμένης και καλά προετοιμασμένης εκστρατείας προσέλκυσης επενδυτών σε υφιστάμενα ή υπό εξέλιξη έργα, η προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η μείωση της γραφειοκρατίας. Έγινε ακόμη αναφορά, από μέρους του Προέδρου της ΟΕΒ, για τη ρύθμιση του συστήματος της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από κοινωνικό διάλογο, για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και την μείωση της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού (ΤΠΠ).

Επιπρόσθετα, κατά το 2017 θα απασχολήσουν την ΟΕΒ σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη η εφαρμογή ενός Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), το οποίο να είναι οικονομικά βιώσιμο, να διασφαλίζει την ορθή αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής γιατρού, νοσηλευτηρίου και ασφαλιστικού φορέα. Επίσης, η ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, η ανανέωση συλλογικών συμβάσεων και η διαχείριση συμφωνιών μείωσης του εργατικού κόστους. Ακόμη, η ΟΕΒ μέσα στα θέματα προτεραιότητάς της εντάσσει την οριστική νομοθετική ρύθμιση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων, τη συνέχιση και υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Sound Industrial Relations 2014 που χειρίζεται η ΟΕΒ, και η επίτευξη των στόχων του 2030 για τη  μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με την πιο ενεργή εμπλοκή των επιχειρήσεων και της ΟΕΒ.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ παρουσίασε τη νέα δομή της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μιχάλης Αντωνίου, παρουσίασε την Γραμματεία της ΟΕΒ και τη νέα Διευθυντική ομάδα.

Επίσης ο κ. Αντωνίου παρουσίασε τη νέα και εκσυγχρονισμένη ιστοσελίδα της ΟΕΒ καθώς και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στα οποία δραστηριοποιείται. Τόνισε τη σημασία που η ΟΕΒ αποδίδει στα ηλεκτρονικά μέσα στην προσπάθεια της να μεταδίδει έγκαιρα και αντικειμενικά τα γεγονότα και τις εξελίξεις που διαδραματίζονται καθημερινά και αφορούν τις επιχειρήσεις, την οικονομία του τόπου αλλά και τον κάθε πολίτη.

Η ΟΕΒ πιστεύει ότι η συνεργασία με τα ΜΜΕ πρέπει να είναι αμφίδρομη και εποικοδομητική, γιατί τα ΜΜΕ μπορούν να ενισχύσουν τη φωνή της ΟΕΒ στον συνεχή αγώνα της για δημιουργία και διατήρηση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προκειμένου οικονομία και επιχειρήσεις να λειτουργήσουν παραγωγικά.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΟΕΒ 2017

Presentation OEB pdf

Η Παρουσίαση της ΟΕΒ (zip 75MB) για Windows (executable file) & MacOS

 

DSCN0456

DSCN0450

DSCN0483

Related Posts