elenΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elenΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών – 2017

Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών, συνοψίζονται στα εξής:

Ποσοστά απασχόλησης

 • Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες διαμορφώθηκε στο 77,4%, ενώ το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, στο 65,5%. Συνολικά, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση μειώθηκε την περίοδο 2010-13, και παραμένει γύρω στο 12%.
 • Υπάρχει ταχεία μείωση του χάσματος μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (50-64) λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες εργάζονται για περισσότερο διάστημα.

Αυτοαπασχολούμενοι

Η αύξηση στην αυτο-απασχόληση αντικατοπτρίζει την τάση προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Παρά το γεγονός αυτό, η τάση για περισσότερους αυτοεργαζόμενους φαίνεται να επηρεάζει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες: ο αριθμός των γυναικών αυξήθηκε σε 7,6 εκατομμύρια το 2016, από 7,3 εκατομμύρια το 2010, ενώ ο αριθμός των ανδρών έχει μειωθεί από 146 εκατομμύρια το 2010 σε 143 εκατομμύρια το 2016.

Ευρωπαϊκό εξάμηνο – European Semester

 • Το 2016, εκδόθηκε σύσταση για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας που απευθυνόταν σε 10 κράτη μέλη: Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών, η πρόσβαση στη μακροχρόνια φροντίδα και η άρση των εμποδίων και αντικινήτρων για να επιτευχθεί οικονομική ανεξαρτησία.
 • Η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2016, στηρίζει την επένδυση στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας και τις πολιτικές εξισορρόπησης εργασίας-οικογένειας, θέματα που ευνοούν την απασχόληση των γυναικών.

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

 • Τα στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων δείχνουν ότι το χάσμα αμοιβών διαμορφώθηκε σε 16,3% το 2014, ενώ το 2010 ήταν 16,4%. Σε 11 κράτη μέλη το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων μειώθηκε κατά τουλάχιστον 1% ενώ σε 8 άλλα κράτη αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.
 • Πρόσφατη έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο τομεακός διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας εξηγά ένα σημαντικό μέρος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ικανότητες

 • Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων στις επιστήμες είναι υπέρ των αγοριών σε ορισμένες χώρες και υπέρ των κοριτσιών σε άλλες.
 • Κατά μέσον όρο, στην ηλικία των 15, τα αγόρια σημειώνουν πολύ καλύτερη βαθμολογία από ότι τα κορίτσια στις επιστήμες. Αυτό τα στοιχείο εμφανίζεται σε δέκα χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Πολωνία και Πορτογαλία. Αντίθετα, τα κορίτσια είναι πολύ καλύτερα από ότι τα αγόρια στις επιστήμες σε οκτώ χώρες της ΕΕ: Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβενία και τη Φινλανδία.
 • Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά από ενέργειες για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για όλους.

Συντάξεις και Φτώχεια

 • Το 2015, στις ηλικίες 65 και άνω, το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις ανήλθε σε 37,6%.
 • Νοικοκυριά στηρίζονται όλο και περισσότερο στα κέρδη των γυναικών. Ωστόσο, πολλά νοικοκυριά εξαρτώνται ακόμα από το εισόδημα ενός άνδρα.
 • Οι γυναίκες σε όλη την ΕΕ αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (24,4%, σε σύγκριση με 23% για τους άνδρες στην ΕΕ το 2015).

Κέντρο Λήψης Αποφάσεων

 • Τον Οκτώβριο του 2016, στοιχεία έδειξαν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε λιγότερο από το ένα στα τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (23,9%) στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τέσσερις χώρες – Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία και Σουηδία – όπου οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιρειών είναι τουλάχιστον το 30%.
 • Τον Οκτώβριο του 2016 μόλις το 7,7% των διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών, ήταν υπό την προεδρία γυναίκας, και σε έξι χώρες (Τσεχία, Δανία, Εσθονία, το Λουξεμβούργο, Μάλτα και Πορτογαλία) καμία εταιρεία δεν έχει γυναίκα πρόεδρο στις εταιρείες αυτές. Στα κορυφαία εκτελεστικά στελέχη των εταιρειών, το ποσοστό των γυναικών είναι μικρότερο, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 5,7% των Ανώτερων Εκτελεστικών Συμβούλων.
 • Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια έχει αυξηθεί από 11,9% τον Οκτώβριο του 2010 σε 23,9% τον Οκτώβριο του 2016.

Χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων

Τον Δεκέμβριο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενέκρινε τη στρατηγική της  για την «Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών». Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας είναι η ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις δραστηριότητες του Ομίλου, η κάλυψη δανείων και η συμβουλευτική δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Έκθεση της Επιτροπής:

2017 Annual Report on Gender Equality

Related Posts