ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποίηση Ημερίδας με τίτλο «Προώθηση της Γαλάζιας Ενέργειας στην Κύπρο»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός MARINEM διοργάνωσαν με επιτυχία στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημερίδα με τίτλο «Προώθηση της Γαλάζιας Ενέργειας στην Κύπρο». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων PELAGOS και MAESTRALΕ, που στοχεύουν στην  ανάπτυξη και εκμετάλλευση της Γαλάζιας Ενέργειας στη Μεσόγειο θάλασσα.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, κρατικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την προώθηση της Γαλάζιας Ενέργειας στην Κύπρο, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τους παράγοντες που ευνοούν ή αναχαιτίζουν την ανάπτυξη έργων αξιοποίησης της ανενεώσιμης αυτής πηγής ενέργειας.

Προσκεκλημένοι από Κύπρο και Ελλάδα συζήτησαν με τους παρευρισκόμενους θέματα, όπως οι εθνικοί σχεδιασμοί για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Κύπρο και την Ελλάδα, οι προκλήσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο με τη θαλάσσια χωροταξία.

Κατα τη διάρκεια της ημερίδας ο κος Άγγελος Κτωρής, από τον οργανισμό MARINEM παρουσιάσε τα αποτελέσματα και τις επερχόμενες δράσεις του έργου PELAGOS, σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της εμπορικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της Γαλάζιας Ενέργειας στην Μεσόγειο θάλασσα.

Επίσης ο κος Γιώργος Νικολαΐδης, από το Ωκεανογραφικό Κέντρο αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του έργου MAESTRALE, το οποίο στοχεύει στη διακρατική συνεργασία σε μεσογειακό επίπεδο για την ανάπτυξη και τη διερεύνηση λύσεων και τρόπων αξιοποίησης της Γαλάζιας Ενέργειας στη Μεσόγειο και κατ’επέκταση στην Κύπρο.

Η κα Ανθή Χαραλάμπους από την ΟΕΒ ανέλυσε τα αποτελέσματα της μελέτης PESTLE, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου MAESTRALE, σκοπός της οποίας ήταν η αξιολόγηση  των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, νομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη έργων Γαλάζιας Ενέργειας στην Κύπρο.

Η κα Ιωάννα Κωνσταντινίδου από το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στην εθνική στρατηγική και το σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στην Κύπρο για την περίοδο 2018-2030, ενώ ο κος Κυριάκος Αιλούρης από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας παρουσιάσε τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Οι κες Γεωργία Κοτίνη και Κατερίνα Κανελλοπούλου από τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Ελλάδας αναφέρθηκαν στις ενέργειες και τη στρατηγική για την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Τέλος, η κα Μαρίνα Σπυριδάκη και ο κος Γιάννης Λάινας, από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων στην Ελλάδα αναφέρθηκαν στις προοπτικές της γαλάζιας ανάπτυξης στην Ελλάδα και τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις από την έναρξη υλοποίησης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Παρουσιάσεις ομιλητών:
Παρουσίαση έργου MAESTRALE
Παρουσίαση έργου PELAGOS
Παρουσιάση του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ
Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών
Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση παράκτιων ζωνών
Νομοθεσία για Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στην Κύπρο
Αποτελέσματα ανάλυσης PESTLE
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα
Επιχειρηματικότητα και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα